www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowienia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7396 2016-06-02 XVII AmC 651/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Jacek Jabłoński - Przedsiębiorstwo Handlowe "Jacuś" "Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu zakupu na towar (faktura VAT, oryginalny paragon)" 2019-01-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7395 2016-06-02 XVII AmC 639/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Jacek Jabłoński - Przedsiębiorstwo Handlowe "Jacuś" "Podstawą do reklamacji, naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu wydawane razem z towarem (faktura VAT, oryginalny paragon)" 2019-01-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7394 2017-04-27 XVII AmC 3034/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Machyński "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie "W razie pozostania w mocy kaucji, kaucja podlega zwrotowi na pisemny wniosek abonenta z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku" 2019-01-04 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7393 2017-04-27 XVII AmC 3034/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Machyński "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie "Operator może rozwiązać lub zmienić Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: (…) b) rozpoczęcie świadczenia Usług nie będzie możliwe z... 2019-01-04 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7392 2018-07-25 VII AGa 1062/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy Sebastian Bąk Monika Adamowicz Unique Brand of Cosmetics "Firma "Unique Brand of Cosmetics" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmienione zapisy Regulaminu będą wiążące od momentu ich opublikowania na stronie sklepu www.uniquecosmetics.pl" 2019-01-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7391 2016-10-21 XVII AmC 2936/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jolanta Staszkiewicz, Marek Staszkiewicz Echo-Nowy Mokotów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- spółka komandytowa w Kielcach "Kwota kaucji podlegać będzie przepadkowi na rzecz Dewelopera tytułem odszkodowania za wstrzymanie sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli Klienci nie przystąpią do zawarcia Umowy deweloperskiej z własnej winy" 2018-12-11 NIERUCHOMOŚCI
7390 2016-05-20 XVII AmC 3000/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 12.9 " Deweloper może zainstalować na dachu bądź na elewacji budynku opisanego w § 4 ust. 1 niniejszego aktu wybudowanego na Nieruchomości, napisy odzwierciedlające nazwę inwestycji, pełną lub skróconą nazwę Dewelopera, logo... 2018-12-11 NIERUCHOMOŚCI
7389 2016-05-20 XVII AmC 3000/14 Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 12.8 "Nabywca niniejszym wyraża zgodę na prowadzenie przez Dewelopera do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego, działań marketingowych (takich jak w szczególności: organizacji wydarzeń... 2018-12-11 NIERUCHOMOŚCI
7388 2016-05-20 XVII AmC 3000/14 Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 2.5 "Pełnomocnik Dewelopera informuje Nabywcę, że na parterze budynku "A" realizowanego w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego planowane jest wybudowanie zespołu lokali użytkowych, których układ zostanie dobrany przez... 2018-12-11 NIERUCHOMOŚCI
7387 2018-09-06 XVII AmC 1896/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jagoda Dachowska CANBUSZ spółka jawna Mirosław, Zofia Andrukonis w Namysłowie W przypadku rezygnacji z imprezy Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy ten fakt na 180 dni przed terminem przyjęcia. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpi na 90 dni przed terminem przyjęcia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 50%... 2018-12-10 INNE USŁUGI