www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 1945

Sygnatura akt: XVII AmC 1145/09
Data wyroku: 2010-03-05
Data wpisu: 2010-05-25
Branża: INNE USŁUGI
Zagadnienie:

Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

Powód: Michał Kosiarski

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum. Fotografowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty